Overige activiteiten

 
 

Gezellige avond

Vrijdag 22 november 2019, aanvang 19.30 uur, Sporthal t Holt.
Opgave voor 16 november bij H. Holt, Jan Zijlstraat 12, Ten Post, tel.: 050-302 2338
 

 

Activiteiten voor leden en donateurs 2019/2020

Contactavonden
De data voor de contactavonden voor dit seizoen:
vrijdag 25 oktober 2019,
vrijdag 20 december 2019,
vrijdag 17 januari 2020,
vrijdag 21 februari 2020,
en
vrijdag 20 maart 2020.

De Inleg bedraagt 5,- per persoon. Iedereen prijs!

Aanvang van de avonden is 20.00 uur en de plaats van handelen is Dorpshuis 't Holt.

Voor deelname aan de contactavonden graag uiterlijk de donderdag vooraf u aanmelden bij Henny Holt.

 

Top