Uitgaansdag 2011
 
Zaterdag 17 september was het dan eindelijk zover, we gingen weer eens vissen in de kop van Noord-Holland. Volgens de visplanner van Sportvisserij Nederland de "Westfriesche Vaart" volgens de deelnemers de "Kolhornstervaart" of het kanaal "Schagen-Kolhorn", maar we kwamen uiteindelijk allemaal bij hetzelfde water terecht.
Dit jaar waren er 12 liefhebbers die om half zes in de ochtend voor het cafÚ in Ten Post klaarstonden om de reis te gaan maken naar het afgesproken water. De spanning was van de gezichten af te lezen, na teleurstellende vangsten van de leden van Ten Boer waren we het toch met elkaar eens om naar dit ene water te gaan, zo langzamerhand een mystiek water want had menig lid van de vereniging hier in het verleden niet de vangst van zijn leven gedaan.


Na een korte tussenstop bij het monument op de afsluitdijk waar het water van het IJsselmeer op peil werd gebracht en de nodige koffie en broodjes werden genuttigd was het nog maar even voordat we bij het water waren, de spanning steeg.

Als je als buitenstaander ons trouwens zou hebben gezien had je eerder verwacht dat we een week uit vissen gingen dan dat we een dagje gingen. Volstond het in vroegere jaren een hengel en een tasje mee te nemen nu is het meer een verhuizing naar de waterkant, zou al dit materieel de vangsten be´nvloeden?


Aangekomen bij "onze" parkeer annex picknickplaats werd het gerei uitgeladen en zocht iedereen een plekje aan de waterkant, in veel gevallen is dit dezelfde plek als het voorgaande jaar, vergelijk de foto's van 2010 maar eens met de foto's van 2011. Het water lag er weer idyllisch bij, klein beetje roet op het water maar dat mag de pret niet drukken.

Al direct bij aanvang van de wedstrijd werden de eerste, soms veelbelovende vissen gevangen, zelfs werden er een paar echte mooie brasems in het leefnet gedeponeerd, een vis die het de afgelopen jaren sterk liet afweten in dit kanaal, was het eindelijk weer zover en konden we de brasems weer eens aan het azen krijgen, de deelnemers die een picker of feeder hadden meegenomen, bij hen steeg de spanning naar een hoogtepunt.


Jammer genoeg zou al snel zou blijken dat de veelbelovende start zich niet voortzette en de vangsten werden allengs minder en minder. Hier en daar werd nog een visje gevangen en waren het de deelnemers die met de vaste stok visten die duidelijk in het voordeel waren, zelf heb ik tot half twaalf geen enkele beet meet gehad na in het begin direct drie leuke vissen te hebben gevangen.


Tegen de middag kwamen de potten en pannen tevoorschijn en werd de campingbrander van Ludolf ontstoken. De soep en worstjes waren klokslag twaalf uur op een temperatuur dat deze voor menselijke consumptie geschikt waren en dus werden de deelnemers gewaarschuwd dat de lunch gereed stond. Na een lekkere kop soep en een aantal broodjes met knakworst werd de afspraak gemaakt nog tot twee uur door te vissen en dan de vangsten te gaan wegen.


Helaas sloeg het weer direct na de pauze om en viel de regen gestaag uit de lucht. Dat de vissen bij regen beter azen zou ook een fabeltje blijken alhoewel Evert tijdens de regen toch wel het gros van zijn vangsten wist binnen te halen.


Om twee uur, velen hadden door de regen de spullen al opgeruimd, werden de vangsten gewogen door het duo Sytze en Willem Pieter, de vangsten vielen tegen dit jaar, zo mogelijk nog slechter dan het voorgaande jaar, jammer maar dit mocht de pret niet drukken en al snel werd er afgesproken om het volgende jaar weer naar de kop van Noord-Holland af te reizen maar nu eens naar een ander water, aan de ene kant jammer, je kunt hier zo mooi aan het water zitten, maar wellicht dat we in de toekomst nog wel eens terugkeren naar "onze" parkeer- en picknickplaats.

Dat echte klasse zich niet verloochent liet Henny andermaal zien door ook deze dag op zijn naam te schrijven met meer dan vier kilo vis.


Voor de complete uitslag van deze dag zie de stand hieronder.


 
  Naam Vangst in grammen          
1 Henny Holt 4.087          
2 Jan Koster 3.461          
3 Klaas Kort 2.660          
4 Sjoerd de Jong 2.623          
5 Ludolf Wierenga 1.942          
6 Harm Prins 1.662          
7 Peter Mulder 1.379          
8 Sytze de Jong 1.328          
9 Jan prins 1.236          
10 Klaas Joldersma 1.102          
11 Evert Wiersema 664          
12 Willem Pieter Joldersma 0          


 

 
 


 


Top